Over ons

Filosofische Kring Hoeksche Waard.  

Natuurwetten en  Mensenrechten  

In deze periode (2022), is wereldvrede ver te zoeken maar nog steeds zeer gewenst door velen. Heeft filosofie nog wel enige relevantie voor de zeer slechte relatie tussen de mensheid en haar bestaansgrond? Milieuproblemen, ecologische schade door economie en techniek. Sociale, morele en ethische ellende, weinig respect voor mensenrechten en al helemaal niet voor dierenrechten. Toch hebben denkers en doeners uit vroeger tijden en meer recente tijden nog wel iets te melden.


De Filosofische Kring Hoeksche Waard  bestaat vanaf 2000 en  is een kring waarin  de geschiedenis van de filosofie op een serieuze maar toch gezellige wijze wordt behandeld. 
Vorige keren richtten wij ons op met de geschiedenis van het menselijk denken, we bogen ons  de nog steeds relevante opvattingen die we vonden bij o.a. bij  Lao Tse en  Confucius(China), Bhagavad Gita,  Upanishads,  Buddha (India)  en het aloude “Tat Tvam Asi“, een inzicht zo eenvoudig en tegelijkertijd zo complex. We herkenden in deze oude opvattingen problemen  (en mogelijke oplossingen)  van onze eigen tijd.


Ook hielden wij ons bezig met bezig met o.a.: de z.g. Griekse natuurfilosofen en de Atheense bakermat van democratie. We beschouwden inzichten, zoals geuit door o.a. Socrates, zijn beroemde leerlingen Plato en Aristoteles, en over de zwakte van een democratie die haar (godegegeven?!) ordenend principe verwaarloost.
“Het rechtvaardige”, een goede/juiste ordening,  is méér en anders dan de wet van de sterkste of de vrije werking van de markt “.  Wat is wijsheid?
 We keken naar de verschillen en mogelijk ook overeenkomsten tussen  o.a. rationalisme, scepticisme,  cynisme, stoicisme en hedonisme. 
We bezagen  de verhouding tussen  mens en de natuurwetten en hoe die verhouding verweven raakte met het ontstaan van Christendom, gnostiek, Islam, wetenschap, techniek en wiskunde,astronomie,  humanisme,  verlichting, mensenrechten, ecologie…  etc…. 
Deze keer keken we naar  o.a. Galilei, Giordano Bruno, Campanella,  Comenius, Descartes en Spinoza. 
De volgende keren zullen we aandacht besteden aan o.a. Spinoza,  Hobbes, Leibniz, Huygens, Locke enMontesquieu. Is er verschil tussen de letter en de geest van de wetten?

Het  meest  interessante is natuurlijk wat  wij  zelf denken over o.a. : nut, geluk, genot, het Goede en  het niet-Goede, rechtvaardigheid, ethiek, humaniteit, religioziteit, de Andere(n)…en  uiteindelijk dus over ….ons-Zelf.  

Binnen de kring heerst een gezellige serieuze sfeer. Wie dit op prijs stelt is van harte welkom want voorkennis is niet nodig, interesse echter wel.

Wellicht tot ziens! Inl.: drs. I. Lamers-Versteeg.    tel 010 -4191527    fam.lamers@online.nl