Erasmus Universiteit

Erasmus Universiteit 1989

Titel: Wereldbeschouwing Weltanschauung en het onbegrensd begrensde / $3000
Jaar: 1989
Auteurs: I.C.J. Lamers-Versteeg
Organisatie: Erasmus Universiteit, Rotterdam. Faculteit der Wijsbegeerte
Uitgever: Rotterdam : Erasmus Universiteit
Annotatie: Doktoraalscriptie Rotterdam
Lit. opg.: bl. 90-94.- Samenvatting en Index
Omvang: 103 bl. : ill. ; 30 cm
Onderwerp: 08.37
Lokaal trefwoord: levensbeschouwelijk denken (theorie); levensbeschouwing; wereldbeschouwelijk denken (theorie); wereldbeschouwing (filosofie); scripties
Aanvraagnummer: 664 C 71
Aanvraaginfo: 


uitleenbaar
beschikbaar  Aanvraag